PGW

Uw bijdrage

ANBI logo De stichting heeft een ‘ANBI status’. Dit betekent dat uw giften aan de stichting 100% aftrekbaar zijn van uw inkomen of winst.
Deze aftrek is echter (in principe) van toepassing na aftrek van het voor u van toepassing zijnde drempelbedrag.

Periodieke schenking
Indien u per jaar € 100 of meer bijdraagt (u bent dan boezemvriend van de stichting KEW), is het voordeliger dat te doen in de vorm van een zgn. periodieke schenking. Uw jaarlijkse gift is dan zonder drempel, volledig aftrekbaar van uw inkomen of winst. Daartoe is een onderhandse akte benodigd en dient u zich te verbinden voor een periode van minimaal 5 jaar. Deze termijn kan worden ingekort ingeval van overlijden, daling van uw inkomen of ontbinding van de stichting.
Indien u op het op deze website opgenomen aanmeldings-/inschrijvings-formulier kiest voor de optie ‘periodieke schenking’ ontvangt u van ons de benodigde akte van schenking ter ondertekening.

Voor nadere informatie kunt u telefonisch, schriftelijk of per e-mail contact opnemen met:
Stichting Vrienden KEW
Jan Karstens
Park Klinkenberg 19, 2361WZ Warmond
Tel. 06 538 097 44


ANBI R.S.I.N. nr: 8585 41 634
Bankrekeningnr: NL70 FVLB 0226 9687 66 tnv. St. Vrienden Kerkelijk Erfgoed Warmond