PGW

Vriend worden

Door invullen (en opsturen) van dit formulier steunt u het werk van de Stichting Vrienden Kerkelijk Erfgoed Warmond.

Ondergetekende meldt zich hierbij aan als donateur, vriend of boezemvriend. Als (boezem-)vriend ontvangt u een persoonlijke uitnodiging om tegen gereduceerd tarief aan al onze activiteiten en uitvoeringen deel te nemen en reserveren wij voor u (met introducé) een mooie plek!

Naam:
Voorletter(s): Geslacht:
Straat en huisnr:
Postcode: Woonplaats:
E-mailadres:

TOEZEGGING *
uw éénmalige bijdrage als donateur
(betaling op bankrekeningnr NL70 FVLB 0226 9687 66 tnv. St. Vrienden Kerkelijk Erfgoed Warmond)
MACHTIGING *
uw jaarlijkse bijdrage tot €50 als donateur
uw jaarlijkse bijdrage als vriend (vanaf € 50)
uw jaarlijkse bijdrage als boezemvriend (€100 of meer)
uw periodieke schenking als boezemvriend (€100 of meer)
zie 'Periodieke schenking' onder Uw bijdrage

* aanklikken wat van toepassing is

Hierbij machtig ik de Stichting Vrienden Kerkelijk Erfgoed Warmond om tot wederopzegging jaarlijks mijn bijdrage af te schrijven van mijn bankrekening met IBAN:

ONDERTEKENING
Plaats:
Datum:

NB. Door ondertekening van deze aanmelding verklaart u zich tevens akkoord met
de privacyverklaring in het kader van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).


Ter voorkoming van geautomatiseerd misbruik, graag nog even dit sommetje oplossen: 
  2 + 2 =