PGW

Erfgoed

Kerkgebouw
De kerk is gebouwd in een T-vorm. De verschijningsvorm wordt bepaald door een fraaie middenpartij aan de voorzijde. De gevels zijn rijk gedecoreerd met gepleisterde elementen langs de hoeken en de dakranden en bevatten afgeronde ijzeren kozijnen met roedeverdeling. De kerk dateert van 1874 en is gebouwd in de zogenaamde Waterstaatstijl. De buitenschil werd geheel gerestaureerd in 2006.

Interieur
Het interieur van de kerk is door de jaren heen meerdere malen aangepast. In 1963 werd het houten doophekwerk met de ouderlingbanken en het doopvont verwijderd en de kansel ontdaan van haar roze-fondantkleur. Later werd de avondmaalstafel vervangen. In de jaren ‘90 werd het interieur geschilderd in de huidige kleurstelling. Een onderzoek naar de oorspronkelijke kleuren zou bij een nieuwe schilderbeurt wenselijk zijn.

Orgel
Het orgel is gebouwd in 1842 door de gerenommeerde orgelbouwer N.A. Lohman en Zonen en geplaatst in de toenmalige ‘ruïnekerk’ bij de oude toren. Na de bouw van het huidige kerkgebouw werd het orgel verplaatst in 1874. In 1962 werd het orgel gerestaureerd door P.C. Bik uit Leiden, waarbij aanpassingen plaatsvonden die men later betreurde. Daarom werd het orgel in 2015-2016 door Flentrop Orgelbouw uit Zaandam gedemonteerd en na restauratie van alle onderdelen teruggebracht in geheel oorspronkelijke staat, met toevoeging van een separate pedaalkas met 3 registers. Bij deze restauratie is ook de historische kleurstelling onderzocht en weer aangebracht.

Ruïnekerk, begraafplaats en kosterswoning
In de ruïne kerk, naast landgoed Oostergeest, bevinden zich enkele monumentale graven. De toren en ruïne zelf zijn thans eigendom van de gemeente Teylingen. De ommuring van de begraafplaats is eveneens monumentaal en voor het laatst gerestaureerd in 1998. De voormalige kosterswoning staat tegenover de begraafplaats en het landgoed op één van de mooiste plekjes van Warmond.

De Roekenhof
De pastorie is erg mooi gelegen en vormt met het kerkgebouw een fraai geheel, en is zeker beeldbepalend langs de Herenweg in de dorpskern van Warmond. De toegang tot het terrein wordt gevormd door twee bruggen met toegangshekken over de waterpartij evenwijdig aan de Herenweg. Vanwege de vormgeving in neogotische stijl en het materiaalgebruik een onvervangbaar geheel. Daarom is het pand (met kerkgebouw én orgel) beschermd als rijksmonument. De ´Roekenhof´ heeft op relatief korte termijn een renovatie nodig. Groot onderhoud aan de buitenzijde, aan de binnenzijde energiebesparende maatregelen en verbeteringen van het wooncomfort.